Ramichina

Contact Us

Tel:+86-13169648999
Faz:+86-20-22949853
Oversea sales mobile:+86-13169648999  Avis
China mainland mobile: +86 1812224000  Nancy
E-mail:avis@ramichina.com

Add: 2nd Floor, No.13 Daling Rd,Dagangling Village Zhonglutan Town Baiyun District 510515,Guangzhou ,Guangdong,China

Live ChatX